Ondernemingsrecht

Gerbers Advocatuur kan u terzijde staan op gebieden als
 • opstellen van contracten
 • aangaan samenwerkingsverbanden
 • distributie
 • fusies
 • uittreding/ ontbinding/ beëindiging maatschappen en vennootschappen
 • verkoop onderneming/bedrijfsovername
 • incasso’s
 • (internationale) handelszaken.
 • Samen met u wordt gekeken naar snelle en praktische oplossingen, waarbij kwaliteit en persoonlijk contact voorop staat.

  Een vroegtijdige juridische advisering kan bijdragen aan het voorkomen van geschillen, zodat u zich zoveel mogelijk kunt blijven richten op uw kernactiviteit: ‘ondernemen’.

  Gerbers Advocatuur is meer in het bijzonder gespecialiseerd in rechtsbijstand voor bedrijven in de medische sector op nationaal en internationaal (Europees) niveau.

  U kunt vrijblijvend contact opnemen met Gerbers Advocatuur.