Internationaal privaatrecht

Het (privaat) recht verschilt van land tot land. Pogingen om verschillen op te heffen zijn er volop, maar nog steeds is er geen eenduidig recht.
In onze internationale, multiculturele samenleving zijn er grensoverschrijdende verhoudingen, niet alleen op handelsgebied maar ook op het gebied van familiebetrekkingen

Gerbers Advocatuur is deskundig op het gebied van internationaal privaatrecht: hoe kunt u uw recht halen in geval van grensoverschrijdende zaken/conflicten.