Familierecht

Onder het familierecht vallen zaken die betrekking hebben op uw familiebetrekkingen. Te denken valt aan (echt)scheidingprocedures, zaken met betrekking tot uw (klein)kinderen, alimentatie en erfrecht.

(Echt)scheidingen

Indien u samen met uw partner uw (echt)scheiding op een goede, respectvolle wijze met elkaar wilt regelen, dan kan Gerbers Advocatuur u bijstaan als mediator c.q. gezamenlijke advocaat.

Indien u echter uw belangen door een eigen advocaat wilt laten behartigen, dan kunt u ook bij Gerbers Advocatuur terecht. Daarbij wordt in eerste instantie gezocht naar een voor beide ex-partners genoegzame afwikkeling. Indien overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, worden rechtsmaatregelen niet geschuwd om uw belangen te waarborgen.

Indien minderjarige of jongmeerderjarige kinderen in de scheidingsprocedure betrokken zijn, dan zal altijd worden gezocht naar een oplossing, waarbij de scheiding zo min mogelijk belastend is voor de kinderen.

Uitgangspunt voor de afwikkeling van een scheiding is, dat alle zaken worden geregeld en u niet blijft zitten met losse eindjes. Een laagdrempelig communicatie wordt nagestreefd, zodat u zich vrij voelt uw privézaken openhartig met uw advocaat te bespreken.

Erfrecht

Voor het opmaken van een (levens)testament dient u zich te wenden tot een notaris.

In een testament worden uw wensen omtrent uw nalatenschap vastgelegd.
Bij levenstestament kunnen zaken worden geregeld voor het geval u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen tijdens uw leven - denken valt aan medische- en financiële aangelegenheden -, en euthanasie.

Op het gebied van erfrecht kan Gerbers Advocatuur op in de volgende situaties bijstaan:

  • geschillen met mede erfgenamen over de afwikkeling van een nalatenschap
  • Gerbers Advocatuur kan optreden als uw executeur-testamentair.